Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS MÀSTER UNIVERSITARI EN RECERCA EN SALUT I GUIES  (pla extingit)


 PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN RECERCA EN SALUT(per la UdL i la UVic-UCC

Titulació:             Màster Intruniversitari en Recerca en Salut
Durada:               2 anys 
Crèdits ECTS:      90 
Publicació del Pla d'Estudis al BOE: (pendent)


Centre docent: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
                            Carrer de Montserrat Roig, 2
                            E25198 Lleida
                            Tel. +34 973 70 24 57

                            FAX. +34 973 70 24 72
                           http://www.fif.udl.cat

Crèdits necessaris per a l’obtenció del títol:  caldrà superar 90 ECTS (2 optatives), distribuïts en dos cursos acadèmics de la manera següent:

 

Tipus

N. crèdits

Obligatoris

42

Optatius

30

Pràctiques externes (obligatòries)

 

TFM

18

Total

90

 

 Pla d’estudis – Oferta de crèdits: 135 (per a cinc especialitats)

Crèdits necessaris per a l’obtenció del títol: 90 ECTS

 

Estructura Pla d’estudis de Màsters Interuniversitaris

 El percentatge de crèdits que haurà d’impartir cadascuna de les universitats participants és el següent:

 UdL:                65,2 %

UVic-UCC:       34,8 %

Estructura i Planificació del curs 2018-2019
 
 

Codi

Assignatures obligatòries 54 ECTS
Curs Semestre ECTS

Universitat on

s'imparteix

14060

Metodologia en investigació quantitativa en salut  GUIA DOCENT 1r 1r. 6 UdL

14061

Metodologia en Investigació qualitativa en salut

GUIA DOCENT 1r 1r. 6

UdL

14062

Cerca i Gestió de la Informació GUIA DOCENT 1r 1r 6 UdL

14063

Elaboració i Gestió de Projectes GUIA DOCENT 1r 1r 6

UdL

14064

Anàlisis de les Dades en la Investigació en Salut 1 GUIA DOCENT 2n 1r 6

UdL

14065

Anàlisis de les Dades en la Investigació en Salut 2 GUIA DOCENT 2n 1r 6 UdL

14066

Comunicació i Transferència dels Resultats d'Investigació en Salut GUIA DOCENT 2n 1r 6

UdL

14072

Treball Final de Màster GUIA DOCENT 2n 2n 12 UdL

 

Codi

Assignatures OPTATIVES 36 ECTS

(2 ASSIGNATURES)

Curs Semestre ECTS

Universitat on

s'imparteix

14067

Envelliment Saludable GUIA DOCENT 1r 2n 18 UdL

14068

Recerca Clínica

GUIA DOCENT 1r 2n 18

UdL

14069

Investigació en Cronicitat Polítiques i Practiques Socials                  GUIA DOCENT 1r 2n 18 UdL – Uvic-UCC

14070

Activitat Física, Ocupació i Salut GUIA DOCENT 1r 2n 18

Uvic-UCC

14071

Alimentació, Salut i Benestar GUIA DOCENT 1r 2n 18

Uvic-UCC