Top of the page
Start od the content

Resources for learning

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Pla d'Acció Tutorial (PAT). En les sessions d’acollida del PAT es fan tallers per tal de donar a conèixer el seu funcionament. També es pot trobar informació referent al seu ús en forma de tutorials a la pàgina principal de l’eina: http://cv.udl.cat.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.
 • Formació d’usuaris.
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
 • Préstec.
 • Obtenció de documents (SOD).
 • Informació bibliogràfica.
 • Fullets informatius.
 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
 • Llibres electrònics.
 • Cercador de revistes electròniques.
 • Diccionaris electrònics.
 • Enciclopèdies electròniques.
 • Bases de dades.
 • Tesis doctorals.
 • Guies temàtiques
 • Biblioteques virtuals.
 • Premsa.
 • Diaris oficials.
 • Dipòsits de documents digitals.

FACULTY OF NURSING AND PHYSIOTHERAPY

The Faculty of Nursing is part of the Campus of Health Sciences and is located at Avenida del Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, is located within the grounds of the Hospital de Santa Maria, also can be accessed by the street Montserrat Roig 2, 25198 Lleida. It is a building of recent construction of 4 plants, where they are the classrooms, seminars and 2 laboratories of abilities to do the simulated clinical practices, the Council of the Student, the Department of Nursing, offices of the professors and the Consergería. Also located is the Jaume d'Agramunt Library and campus computer classrooms.

The Faculty of Medicine is located in the same enclosure; in this building we have the complementary dependencies to the Center of common use for the two faculties:

- Academic Management Area (student negotiations)

- Economic Area

- Magna Classroom

- Classrooms

- Study room

- Seminar

- Repo Service

- Campus Information Point

- Dependencies of the Deanery of the Faculty (mezzanine)

- Faculty Meeting Room (E-06)

 In the 3rd floor of the Faculty of Medicine a special classroom has been incorporated where the students of the Grade in Physiotherapy carry out the simulated practices.

The clinical experience of the students of Physiotherapy and Nursing is guaranteed by the realization of the practices in the services of the Hospital Santa María, the University Hospital Arnau de Vilanova and other hospitals of Lleida and counties, in the Primary Care Centres, in social health centres, clinics and private centres of Lleida and province.

All the classrooms are equipped with fixed installation of computer material and connection for projection screens. These classrooms have, at certain times, support staff for the student (scholarship holders).

All the classrooms have a connection to the UdL computer network, as well as a Wifi connection that can be used in all the common areas.

true